H.H. BrahmRishi Swami Vishvatma BawraJi Maharaj, ook wel Gurudev of Guruji genoemd, is de oprichter van de BrahmRishi Mission. Stevig geworteld in India heeft de Mission takken in verschillende delen van de wereld, zoals Europa, Noord en Zuid-Amerika en de Caraïben.

 

            Guruji wordt op 11 januari 1934 geboren in het dorp Kanwal Gyanpur, vlakbij Varanasi, de heilige stad aan de oevers van de rivier de Ganges. Hij is de jongste van de drie kinderen van de zeer geleerde en nobele Bhatt Brahmin familie en wordt zeer beschermd grootgebracht. Hij gaat liever niet naar school, maar brengt zijn tijd door met het hoeden van koeien en met worstelen. Op zijn achttiende wordt hij aangetrokken de grote Avdoot Yogi van de Himalaya: H.H. Bhagwan Chandra Mauli Ji Maharaj en hij wordt de leerling van deze grote spirituele guru. Verlicht door de goddelijke aanraking van zijn leermeester, maakt Guruji kennis met zijn vele vorige levens. Dan verlaat hij zijn familie om naar de heilige stad Ayodya in Rajasthan te trekken waar hij wordt geïnitieerd in de Shri Vaishnav Orde. Hij zal er volgens de oude traditie les krijgen en de filosofische verhandelingen bestudeeren.

            Onder begeleiding van zijn leermeester gaat hij verder op het pad van de hogere spirituele oefening en ascese. Hij beoefent Mantra Yoga, Laya Yoga en Hatha Yoga op verschillende plaatsen in India, waaronder op de toppen van de Himalaya. In Chintpurni (Himachal Pradesh) bereikt hij de hoge staat van Laya Yoga Samadhi. De vervolmaking - de hoogste staat van bewustzijn (Samadhi) in de Kundalini Yoga - bereikt hij in Udaipur, op 27 december 1962. Deze keer blijft hij meerdere dagen in Samadhi.

 

            Gedurende zijn spirituele leven wordt hij gezegend door diverse bekende en onbekende grote Yogis van zijn tijd. Hij heeft een scherp geheugen en kent de oude Heilige Geschriften en andere filosofische traktaten uit zijn hoofd. Hij bestudeert alle belangrijke religieuze geschriften van de wereld en vergaard tevens kennis op het gebied van geschiedenis, politiek, sociologie, ethiek, psychologie en moderne pedagogie. Zo ontwikkelt hij zich tot een grote geleerde en Yogi, waarbij hij uiteindelijk Parivrajaka Vaishnav Sanyasi - een ParamHansa - bereikt.

            Guruji voelt grote liefde voor zijn Goddelijke leermeester Yogeshwar H.H. Bhagwan Chandra Mauli Ji Maharaj en wil niets liever dan voor altijd onder zijn leiding blijven. De meester draagt hem echter op om de maatschappij in te gaan om daar met compassie te leven, tussen de mensen die lijden onder hun onwetendheid en die wachten op een verlichte gids.

            Zijn meester draagt hem ook op dienstbaar te zijn en om de kennis van de Bhagvad Gita te onderwijzen, op die manier is hij immers Gods meest trouwe dienaar, zoals dat staat geschreven in het achttiende hoofdstuk van het boek. Guruji negeert dus zijn eigen wensen om zijn meesters opdracht te vervullen.

            Zo begeeft deze grote, geleerde en welsprekende Yogi zich onder de mensen om daar vele jaren, slechts gekleed in een lendendoek, te leven van aalmoezen en met als enige bezit de Heilige Teksten. Hij begint vol geestdrift aan zijn omzwervingen en doorkruist India vele malen van Oost naar West en van Noord naar Zuid. Met zijn spirituele kracht zegent en onderwijst hij duizenden mensen in de Gîta, de Ramayan, de Upanishaden, Yoga en de Vedanta Filosofie in het licht van de moderne wetenschap en zijn eigen ervaring.

            Tijdens zijn omzwervingen krijgt hij steeds meer discipelen. Zij vragen hem een klooster te stichten zodat ze zich aan hun spirituele praktijk kunnen wijden, maar dat weigert hij. Pas als enkele leerlingen hun familie achterlaten om hem te volgen, stemt hij erin toe een centrum op te richten. Hij begint spirituele training te geven in een wetenschappelijk proces.

            In 1965 wordt zo het eerste centrum geopend in Udaipur,. Al gauw volgt een onderwijscentrum in Ludhiana (Punjab) in 1968. In 1974 sticht de organisatie een groot klooster in Pinjore, de BrahmRishi Ashram, in de schoot van de Himalaya. Dit klooster heeft als motto ‘Wisdom Love Service’, met als doelstelling het onderwijzen van absolute kennis, liefde zonder lust en belangeloos dienen (doubtless knowledge, lustless love and selfless service).

            Van over de hele wereld komen studenten bijeen in deze Ashram om metafysica te studeren en om de hogere discipline van Yoga te beoefenen, waarbij zij van alle faciliteiten gebruik kunnen maken. Ook worden er scholen voor regulier onderwijs en het leren van Sanskrit opgericht. Voor behoeftige kinderen en wezen is het onderwijs en levensonderhoud gratis. Er wordt een koeienstal voor 50 koeien gebouwd en een gezondheidscentrum voor Ayurvedische geneeskunde en voor de publicatie van een maandelijks tijdschrift wordt er een drukkerij opgericht.

            Onderwijs is het belangrijkste doel van Guruji. Daarom richt hij in 1985 het ‘Metaphysical Science Research Institute’ op in Chandigarh. Dit instituut heeft nu een grote reputatie, met Bachelor opleidingen in Yoga en Sanskrit.

 

            Vanaf 1972 begint Guruji met zijn internationale reizen. Hij richt centra op in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Nederland en Suriname. Het centrum in Kitchener, Canada, is bijzonder opmerkelijk. De Shri Ram Dham Hinu Temple heeft murti’s van de Panch-Mahadevas, die persoonlijk door Guruji zijn gezegend tijdens de inwijdingsplechtigheid van de tempel in 1997. Hoewel alle centra hun eigen bijzonderheden hebben, voeren ze allemaal het motto ‘Wisdom Love Service’.

 

            De BrahmRishi orde (of Mission) wordt gbouwd op een solide basis. Van degenen die intreden in zijn centra verwacht Guruji dat ze goed onderwijs hebben genoten en dat ze vastberaden zijn om zich te onderwerpen aan een strenge spirituele discipline, alvorens toe te treden tot de orde. Ook is hij een groot voorvechter van vrouwenrechten en biedt hen gelijke rechten en posities aan binnen de orde.

            Sinds de oprichting heeft de orde veel geleerde en toegewijde volgelingen voortgebracht. Er zijn meer vrouwelijke dan mannelijke Sannyasins. Zij leiden de verschillende centra, zowel in India als in het buitenland en verspreiden het universele gedachtegoed van de organisatie.

 

            Guruji is een exponent van de Brahmvidya; de wetenschap van de absolute kennis. Deze wetenschap kent twee aspecten: Samkhya, het theoretische aspect, en Yoga, het praktische aspect. Op basis van zijn eigen ervaring onderwees Guruji een hogere vorm van Yoga en meditatie die hij Maha Yoga noemde, een combinatie van Hatha Yoga, Mantra Yoga, Laya Yoga en Raja Yoga, met als doel het realiseren van de ultieme waarheid in het licht van een hoger bewustzijn, bevrijding van lijden, het bereiken van eeuwige vrede en het bewerkstelligen van een ware broederschap van de mensheid.

            Over alle facetten van deze wetenschappen schrijft Guruji zo’n zeventig boeken. Onder meer een wetenschappelijk commentaar op de Shrimad Bhagvad Gita, genaamd ‘Dharma Vigyan Bhasya’. Gurudji maakt helder dat deze kennis toegankelijk is voor diegenen met een vastberaden mind om de eigen innerlijke genade te ontsluieren en zich niet alleen te richten op Goddelijke genade en voor diegenen met puur intellect. Om deze kennis te bereiken zijn pure Ahara en Vihara vereist.

Degenen die zich bezig houden met Satsanga dienen een spirituele meester op het gebied van toewijding, liefde en dienstbaarheid te raadplegen. Guruji’s lessen hangen op geen enkele manier samen met kaste, geloofsovertuiging, ras, sekse of nationaliteit. Het universele gedachtegoed van zijn lessen heeft een onuitwisbare indruk nagelaten, zowel in India als daarbuiten, en de door hem geopende centra zullen dit gedachtegoed blijven uitdragen en ondersteunen.

            Ook van de verschillende wereldreligies heeft Guruji grote kennis. Op veel interreligieuze conferenties over de hele wereld is hij een belangrijke spreker. Daarnaast wordt hij uitgenodigd op meer dan 150 universiteiten en geniet hij het voorrecht om India te mogen vertegenwoordigen op de World Religion Conference, die in 1991 in Seoul plaatsvindt. Zijn toespraken op die conferentie werden alom gerespecteerd en toegejuigt. Hij is een ambassadeur voor Karma Yoga, Gyan Yoga en Bhakti Yoga. Juist zijn combinatie van Oosters spiritueel denken en Westers wetenschappelijk denken heeft veel mensen verlicht.

 

            Guruji was een van de zeven leden van de Nirdeshak Mandal van Akhil Bhartiya Sant Samiti. Met deze Mandal ging hij op reis door India om de mensen bewust te maken van de Sanatan Dharma.

            Tijdens deze reis verruilt hij, terwijl hij mediteert, zijn sterfelijke leven voor het eeuwige en dat maakt hem volgens de Gita tot een zeldzame heilige. Hij leefde waarachtig en heeft bevrijding bereikt.

 

            Guruji zegende ons vaak met het volgende Vedische gebod:

“Moge God u tot de werkelijkheid leiden; van het duister naar het licht; van de dood naar de onsterfelijkheid.”